Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN THEO PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM CHIẾN

THÔNG BÁO

đăng ký mua cổ phần theo phương án tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần thủy điện nậm chiến

(Thông báo cho đối tượng là các nhà đầu tư ủy thác qua

Tổng công ty Sông Đà - CTCP)

 

Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Tỷ lệ thực hiện quyền: 19.073: 10.000 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 19.073 quyền được mua 10.000 cổ phiểu mới).

Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

Đối tượng: Các Nhà đầu tư chưa chuyển quyền sở hữu cổ phiếu CTCP thủy điện Nậm Chiến từ Tổng công ty Sông Đà - CTCP.

Để thực hiện việc đăng ký mua cổ phiếu CTCP thủy điện Nậm Chiến, Tổng công ty Sông Đà - CTCP đề nghị các nhà đầu tư ủy thác thực hiện các công việc sau:

1. Nộp Giấy đăng ký mua (hoặc không mua) cổ phiếu phát hành thêm của CTCP thủy điện Nậm Chiến về Tổng công ty Sông Đà - CTCP theo địa chỉ nêu tại Mục 2 từ ngày 09/7/2020 đến ngày 10/8/2020 (Mẫu kèm theo). Khi nộp Giấy đăng kýmua cổ phiếu phát hành thêm, các nhà ủy thác đầu tưxuất trình các hồ sơ sau để thực hiện đối chiếu:

-        Bản gốc Hợp đồng ủy thác đầu tư góp vốn cổ phần CTCP thủy điện Nậm Chiến.

-      Bản gốc Phiếu thu hoặc Giấy nộp tiền góp vốn ủy thác đầu tư vào CTCP thủy điện Nậm Chiến.

-      Bản sao công chứng Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân phù hợp với thông tin đăng ký trong Hợp đồng ủy thác đầu tư (để nộp Tổng công ty Sông Đà - CTCP)

2. Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản về Tổng công ty Sông Đà - CTCP từ ngày 09/7/2020 đến trước 16h ngày 10/8/2020, chi tiết:

-      Nộp tiền mặt: Tại Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Sông Đà - CTCP:

Địa chỉ: Tầng 5 - Tòa nhà Sông Đà, số 493 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

-      Chuyển khoản số tiền về tài khoản:

+     Đơn vị thụ hưởng   : Tổng công ty Sông Đà - CTCP

+     Số tài khoản           :450.10.00.0001137

+     Tại Ngân hàng        : Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triểnViệt Nam - Chi nhánh Hà Tây.

+     Nội dung: Ông/Bà ………..nộp tiền về Tổng công ty Sông Đà - CTCP thực hiện quyền mua thêm ….. cổ phần CTCP thủy điện Nậm Chiến.

Sau thời hạn trên, Tổng công ty Sông Đà - CTCP không nhận được Giấy đăng ký mua cổ phiếuphát hành thêm và/ hoặc không nhận được tiền nộp mua cổ phiếuCông ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến thì coi như các nhà đầu tư ủy thác đã từ chối quyền mua cổ phiếuCông ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến và Tổng công ty Sông Đà - CTCP được giải trừ mọi trách nhiệm liên quan đến việc thực hiện quyền mua cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến của các nhà đầu tư ủy thác.

Tải về Tệp đính kèm

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web